Showing all 6 results

Belegningsstein
Fordelen med belegningssteinen er styrke og fleksibilitet, i kombinasjon med det estetiske.
Steinen er anvendelig i innkjørelser, på gårdsplasser og i trappe